Home

HOME I

Monday, November 1, 2010

matokeo ya urais yazidi kutangazwa majimboni

Picture
Lewis Makame - NEC Tanzania
MATOKEO YA UCHAGUZI WA RAIS KWA JIMBO JIMBO: SIHA

KUGA PETER MZIRAY APPT - MAENDELEO 241 (1.02% )
KIKWETE JAKAYA MRISHO CCM 15,570 (65.69% )
SLAA WILLIBROD PETER CHADEMA 7,226 (30.49% )
LIPUMBA IBRAHIM HARUNA CUF 83 ( 0.35% )
RUNGWE HASHIM SPUNDA NCCR-MAGEUZI 18 ( 0.08% )
MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT TLP 11  (0.05% )
DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA UPDP 14 ( 0.06% )
SPOILT VOTES 538 2.27% TOTALS 23,701 100.00%
----------------------------

MATOKEO YA UCHAGUZI WA RAIS KWA JIMBO JIMBO: MPANDA VIJIJINI

KUGA PETER MZIRAY APPT - MAENDELEO 128 ( 1.03% )
KIKWETE JAKAYA MRISHO CCM 7,817 (62.87% )
SLAA WILLIBROD PETER CHADEMA 3,669 (29.51% )
LIPUMBA IBRAHIM HARUNA CUF 378 (3.04% )
RUNGWE HASHIM SPUNDA NCCR-MAGEUZI 26 (0.21% )
MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT TLP 17 ( 0.14% )
DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA UPDP 13 ( 0.10% )
SPOILT VOTES 386 3.10% TOTALS 12,434 100.00%
----------------------------

MATOKEO YA UCHAGUZI WA RAIS KWA JIMBO JIMBO: LONGIDO

KUGA PETER MZIRAY APPT - MAENDELEO   (0.77% )
KIKWETE JAKAYA MRISHO CCM 17,066 (83.64% )
SLAA WILLIBROD PETER CHADEMA 2,702 (13.24% )
LIPUMBA IBRAHIM HARUNA CUF 114  (0.56% )(
RUNGWE HASHIM SPUNDA NCCR-MAGEUZI 10 )0.05%
MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT TLP 4 ( 0.02% )
DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA UPDP 7 (0.03% )
SPOILT VOTES 344 1.69% TOTALS 20,404 100.00%
----------------------------

MATOKEO YA UCHAGUZI WA RAIS KWA JIMBO JIMBO: CHILONWA

KUGA PETER MZIRAY APPT - MAENDELEO 319 (1.35% )
KIKWETE JAKAYA MRISHO CCM 19,780 (83.68% )
SLAA WILLIBROD PETER CHADEMA 2,439 (10.32% )
LIPUMBA IBRAHIM HARUNA CUF 179 (0.76% )
RUNGWE HASHIM SPUNDA NCCR-MAGEUZI 25 (0.11% )
MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT TLP 18 (0.08% )
DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA UPDP 18 (0.08% )
SPOILT VOTES 860 3.64% TOTALS 23,638 100.00%
----------------------------

MATOKEO YA UCHAGUZI WA RAIS KWA JIMBO : BUKOBA MJINI

KUGA PETER MZIRAY APPT - MAENDELEO 117 (0.35%)
KIKWETE JAKAYA MRISHO CCM 15,410 (46.56%)
SLAA WILLIBROD PETER CHADEMA 16,604 (50.16%)
LIPUMBA IBRAHIM HARUNA CUF 449 (1.36%)
RUNGWE HASHIM SPUNDA NCCR-MAGEUZI 14 (0.04%)
MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT TLP 14 (0.04%)
DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA UPDP 9 (0.03%)
SPOILT VOTES 482 1.46%
TOTALS 33,099 100.00%
----------------------------

MATOKEO YA UCHAGUZI WA RAIS KWA JIMBO : MTWARA MJINI

KUGA PETER MZIRAY APPT - MAENDELEO 161 (0.54%)
KIKWETE JAKAYA MRISHO CCM 18,087 (61.04%)
SLAA WILLIBROD PETER CHADEMA 4,415 (14.90%)
LIPUMBA IBRAHIM HARUNA CUF 6,198 (20.92%)
RUNGWE HASHIM SPUNDA NCCR-MAGEUZI 56 (0.19%)
MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT TLP 77 (0.26%)
DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA UPDP 33 (0.11%)
SPOILT VOTES 604 2.04%
TOTALS 29,631 100.00%
----------------------------

MATOKEO YA UCHAGUZI WA RAIS KWA JIMBO : TUMBE

KUGA PETER MZIRAY APPT - MAENDELEO 33 (0.40%)
KIKWETE JAKAYA MRISHO CCM 633 7.64%
SLAA WILLIBROD PETER CHADEMA 59 0.71%
LIPUMBA IBRAHIM HARUNA CUF 7,021 84.71%
RUNGWE HASHIM SPUNDA NCCR-MAGEUZI 127 1.53%
MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT TLP 36 0.43%
DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA UPDP 45 0.54%
SPOILT VOTES 334 4.03%
TOTALS 8,288 100.00%
----------------------------

MATOKEO YA UCHAGUZI WA RAIS KWA JIMBO : KOROGWE MJINI

KUGA PETER MZIRAY APPT - MAENDELEO 110 0.75%
KIKWETE JAKAYA MRISHO CCM 10,761 72.98%
SLAA WILLIBROD PETER CHADEMA 3,135 21.26%
LIPUMBA IBRAHIM HARUNA CUF 394 2.67%
RUNGWE HASHIM SPUNDA NCCR-MAGEUZI 19 0.13%
MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT TLP 5 0.03%
DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA UPDP 6 0.04%
SPOILT VOTES 316 2.14%
TOTALS 14,746 100.00%
----------------------------

MATOKEO YA UCHAGUZI WA RAIS KWA JIMBO : KONDE

KUGA PETER MZIRAY APPT - MAENDELEO 20 0.27%
KIKWETE JAKAYA MRISHO CCM 775 10.58%
SLAA WILLIBROD PETER CHADEMA 45 0.61%
LIPUMBA IBRAHIM HARUNA CUF 6,181 84.35%
RUNGWE HASHIM SPUNDA NCCR-MAGEUZI 66 0.90%
MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT TLP 21 0.29%
DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA UPDP 27 0.37%
SPOILT VOTES 193 2.63%
TOTALS 7,328 100.00%
----------------------------

MATOKEO YA UCHAGUZI WA RAIS KWA JIMBO: BABATI MJINI

KUGA PETER MZIRAY APPT - MAENDELEO 121 (0.58%)
KIKWETE JAKAYA MRISHO CCM 12,699 (60.71%)
SLAA WILLIBROD PETER CHADEMA 7,582 (36.25%)
LIPUMBA IBRAHIM HARUNA CUF 102 (0.49%)
RUNGWE HASHIM SPUNDA NCCR-MAGEUZI 20 (0.10%)
MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT TLP 15 (0.07%)
DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA UPDP 11 (0.05%)
SPOILT VOTES 366 1.75%
TOTALS 20,916 100.00%
----------------------------

MATOKEO YA UCHAGUZI WA RAIS KWA JIMBO: MGOGONI

KUGA PETER MZIRAY APPT - MAENDELEO 22 0.30%
KIKWETE JAKAYA MRISHO CCM 696 9.54%
SLAA WILLIBROD PETER CHADEMA 50 0.69%
LIPUMBA IBRAHIM HARUNA CUF 6,044 82.84%
RUNGWE HASHIM SPUNDA NCCR-MAGEUZI 79 1.08%
MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT TLP 23 0.32%
DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA UPDP 27 0.37%
SPOILT VOTES 355 4.87%
TOTALS 7,296 100.00%
----------------------------

MATOKEO YA UCHAGUZI WA RAIS KWA JIMBO: BABATI MJINI

KUGA PETER MZIRAY APPT - MAENDELEO 121 0.58%
KIKWETE JAKAYA MRISHO CCM 12,699 60.71%
SLAA WILLIBROD PETER CHADEMA 7,582 36.25%
LIPUMBA IBRAHIM HARUNA CUF 102 0.49%
RUNGWE HASHIM SPUNDA NCCR-MAGEUZI 20 0.10%
MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT TLP 15 0.07%
DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA UPDP 11 0.05%
SPOILT VOTES 366 1.75%
TOTALS 20,916 100.00%
----------------------------

MATOKEO YA UCHAGUZI WA RAIS KWA JIMBO : NJOMBE KUSINI

KUGA PETER MZIRAY APPT - MAENDELEO 250 0.83%
KIKWETE JAKAYA MRISHO CCM 22,337 74.43%
SLAA WILLIBROD PETER CHADEMA 6,848 22.82%
LIPUMBA IBRAHIM HARUNA CUF 80 0.27%
RUNGWE HASHIM SPUNDA NCCR-MAGEUZI 32 0.11%
MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT TLP 12 0.04%
DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA UPDP 36 0.12%
SPOILT VOTES 416 1.39%
TOTALS 30,011 100.00%
----------------------------

MATOKEO YA UCHAGUZI WA RAIS KWA JIMBO JIMBO: SINGIDA MJINI

KUGA PETER MZIRAY APPT - MAENDELEO 93 0.36%
KIKWETE JAKAYA MRISHO CCM 19,246 73.64%
SLAA WILLIBROD PETER CHADEMA 5,266 20.15%
LIPUMBA IBRAHIM HARUNA CUF 922 3.53%
RUNGWE HASHIM SPUNDA NCCR-MAGEUZI 21 0.08%
MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT TLP 24 0.09%
DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA UPDP 22 0.08%
SPOILT VOTES 542 2.07%
TOTALS 26,136 100.00%
----------------------------

 
 
MATOKEO YA UCHAGUZI WA RAIS KWA JIMBO JIMBO: MICHEWENI

KUGA PETER MZIRAY APPT - MAENDELEO 34 0.41%
KIKWETE JAKAYA MRISHO CCM 1,561 18.67%
SLAA WILLIBROD PETER CHADEMA 115 1.38%
LIPUMBA IBRAHIM HARUNA CUF 5,674 67.85%
RUNGWE HASHIM SPUNDA NCCR-MAGEUZI 198 2.37%
MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT TLP 64 0.77%
DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA UPDP 98 1.17%
SPOILT VOTES 618 7.39%
TOTALS 8,362 100.00%No comments: